نرخ بهره بانک‌های مرکزی
نام کشور
واحد
نرخ بهره
بانک
آمریکا
USD
۵.۵۰٪
Fed
اروپا
EUR
۴.۲۵٪
ECB
ژاپن
JPY
۰.۱۰٪
BoJ
انگلستان
GBP
۵.۲۵٪
BoE
سوئیس
CHF
۱.۷۵٪
SNB
کانادا
CAD
۵.۰۰٪
BoC
نیوزلند
NZD
۵.۵۰٪
RBNZ
استرالیا
AUD
۴.۱۰٪
RBA
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}