مدیریت سود و زیان معاملات در بازار مالی

یکی از خصوصیات بارز بازار مالی فارکس این است که نرم افزار های معاملاتی این امکان را به معامله گر میدهد که سود و زیان خود را  مدیریت کند و برای آن حد مشخص کند. 

 

نکات مهم:

>تعیین TP و SL در سفارشات خرید :  در سفارش های خرید، با افزایش قیمت محصول، معامله وارد منطقه سود و با کاهش قیمت سفارش شما وارد منطقه ضرر می شود، بنا بر این در نظر داشته باشید نقظه TP نقطه ای  بالاتر از قیمت فروش در لحظه بازار  و حد ضرر SL نقطه ای پایین تر از قیمت فروش در لحظه مشخص گردد.
 

تعیین TP و SL در سفارشات فروش :  در سفارش های فروش، با کاهش قیمت محصول، معامله وارد منظقه سود و با افزایش قیمت سفارش شما وارد منطقه ضرر می شود، بنا بر این در نظر داشته باشید نقظه TP نقطه ای پایین تر از قیمت خرید در لحظه بازار  و حد ضرر SL نقطه ای بالاتر از قیمت خرید در لحظه مشخص گردد.

 

روش های تعیین حد سود و حد ضرر :
 

۱.  تعیین حد سود و ضرر در زمان انجام معاملهسود و ضرر فارکس

 

۲. مشخص کردن حد سود و ضرر از طریق اصلاح سفارش

 

معاملات فارکس

 

 

افتتاح حساب واقعی 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}